dotacje.pl

DOTACJE.PL

210615 - Kompetencje dla sektorów COVID-19

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Forma dofinansowania:
Refundacja/zaliczka

Przeznaczenie:

Celem dofinansowanie jest wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 poprzez usługi szkoleniowe i doradcze.

Wysokość dofinansowania:

Do 80% wartości netto kosztów kwalifikowalnych

Koszty kwalifikowalne:

 • Usługi doradcze
 • Szkolenia

WYKLUCZENIA:

Dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na cel niezwiązany z zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w branżach:

 • finansowej,
 • IT,
 • motoryzacyjnej,
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
 • odzysku materiałowego surowców,
 • żywności wysokiej jakości,
 • komunikacji marketingowej,
 • telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • chemicznej,
 • przemysłu lotniczo-kosmicznego,
 • handlu oraz usług rozwojowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wkład własny: minimum 20%

Tematy szkoleń:

 • Sektor finansowy:
  – wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych
 • Sektor IT, m.in.:
  – tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
  – wirtualizacja serwerów
  – zarządzanie cyberbezpieczeństwem
  – instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Sektor motoryzacyjny, m.in.:
  – prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
  – wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi
  – zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:
  – stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych
  – trener i coach w organizacji medycznej
  – współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
  – zarządzanie kryzysowej w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
 • Sektor odzysku materiałowego surowców:
  – postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID-19
  – efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID-19
 • Sektor żywności wysokiej jakości:
  – Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
  – magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii
 • Sektor komunikacji marketingowej:
  – coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
  – zarządzanie projektami marketingowymi online
  – techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie
  i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
 • Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa:
  – zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
  – projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:
  – zarządzanie kryzysowe
  – zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
  – zarządzenia obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Sektor chemiczny:
  – dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych
  – projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej
  i biotechnologicznych
  – doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
 • Sektor lotniczo-kosmiczny
  – szkolenie do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL(A)
  – podnoszenie kompetencji personelu wspomagającego zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu w CAMO
 • Sektor handlu:
  – bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca
  – kierowanie zmianą w organizacji handlu – wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta
  w e-commerce
 • Sektor usług rozwojowych:
  – projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
  – realizowanie zdalnej usługi rozwojowej

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728