dotacje.pl

DOTACJE.PL

201217 - Fundusz wsparcia inwestycyjnego

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat bydgoski, powiat chełmiński, powiat toruński, Bydgoszcz, Toruń, Wrocławek, Grudziądz.

Forma dofinansowania:
Dotacje

Przeznaczenie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na wprowadzenie nowych usług/produktów lub nowej metody produkcji/świadczenia usług, a także na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrożeniem inwestycji w przedsiębiorstwie uczestniczącym w łańcuchu dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID -19 bądź na zakup urządzenia filtrującego powietrze, jako element wyposażenia punktu handlowego.

Wysokość dofinansowania:

Do 60 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne:

-Stworzenie nowego produktu
-Stworzenie nowej usługi
-Maszyny
-Urządzenia
-Pojazdy osobowe
-Inne pojazdy
-Zakup lokalu
-Działka budowlana
-Wartości niematerialne i prawne
-Stworzenie nowego produktu
-Stworzenie nowej usługi
-Innowacje na poziomie firmy
-Modernizacja w firmie

WYKLUCZENIA:
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania jeżeli:

 • podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jest objęty zakazem dostępu do środków funduszy europejskich
 • ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej
 • znajduje się w trudnej sytuacji (niezwiązanej z pandemią COVID-19)

Niemożliwe jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwu, które prowadzi działalność:

 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • zajmującą się produkcją podstawową produktów rolnych,
 • związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
 • uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • zajmującą się wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • związaną z infrastrukturą portów lotniczych.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Maksymalny poziom dofinansowania: 95 %
 • Okres realizacji projektu: maksymalnie 6 miesięcy

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728