dotacje.pl

DOTACJE.PL

201207 - Konkurencyjna gospodarka

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Forma dofinansowania:
Refundacja

Przeznaczenie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, a także na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, nowoczesne maszyny i urządzenia w celu wprowadzenia na rynek nowych lub zmodernizowanych produktów lub usług.

Wysokość dofinansowania:

Do 1 500 000,00 zł (milion złotych pięćset tysięcy)

Koszty kwalifikowalne:

-Innowacje na poziomie firmy
-Promocja firmy
-Udział w targach
-Maszyny
-Urządzenia
-Stworzenie nowej usługi
-Stworzenie nowego produktu
-Modernizacja firmy
-Badania i rozwój

WYKLUCZENIA:
Dofinansowania nie może otrzymać przedsiębiorca, jeżeli:

  • ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej;
  • znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • prowadzi działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich;
  • prowadzi działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej
    w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Wymagany wkład własny
  • Maksymalny poziom dofinansowania: do 70%
  • Projekt musi być sfinalizowany w ciągu 24 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728