dotacje.pl

DOTACJE.PL

201123 - Dofinansowanie z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Forma dofinansowania:
Refundacja

Przeznaczenie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na: wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm, wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w relacji pomiędzy przedsiębiorcą a klientem.

Wysokość dofinansowania:

od 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Badania i rozwój
-Modernizacja firmy
-Innowacje na poziomie firmy
-Bieżąca działalność firmy

WYKLUCZENIA:
Dofinansowania nie może otrzymać przedsiębiorca, jeżeli:

  • Ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej;
  • znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • prowadzi działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich;
  • prowadzi działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej
    w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Okres realizacji projektu: 2 lata od rozstrzygnięcia konkursu
  • Wymagany wkład własny
  • Maksymalny poziom dofinansowanie: do 70 %

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728