dotacje.pl

DOTACJE.PL

201027 - Rozwój produktów i usług w przedsiębiorstwach z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarze:

Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów
Powiat świdnicki, powiat wałbrzyski, częściowo powiat kamiennogórski i powiat kłodzki. 
Miasto Wałbrzych

Forma dofinansowania:
Dofinansowanie

Przeznaczenie:

Dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług bądź dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Projekty realizowanie z ramach niniejszego konkursu muszą być związane z zakupem ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wysokość dofinansowania:

Od 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) do 1 000 000,00 zł (milion złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Stworzenie nowej usługi
-Stworzenie nowego produktu
-Innowacje na poziomie firmy
-Modernizacja firmy
-Maszyny
-Urządzenia
-Pojazdy osobowe
-Inne pojazdy
-Wartości niematerialne i prawne
-Budowa
-Rozbudowa
-Remont
-Modernizacja

WYKLUCZENIA:
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania jeżeli:

  • podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jest objęty zakazem dostępu do środków funduszy europejskich
  • ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej
  • był karany za czyn zabroniony

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

Budowa, remont, rozbudowa, modernizacja nieruchomości nie mogą przekraczać 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wysokość dofinansowania:
– dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45%
– dla średnich przedsiębiorców – do 35%
Wkład własny: minimum 25 %

Dodatkowe punkty uzyskają projekty wnoszące większy niż minimalny wkład własny oraz realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu tj.:
– branża chemiczna i farmaceutyczna;
– mobilność przestrzenna;
– żywność wysokiej jakości;
– surowce naturalne i wtórne;
– produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
– technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728