dotacje.pl

DOTACJE.PL

201001 - Pożyczka 0,25% na rozpoczęcie działalności

Dla kogo?

Dla osób rozpoczynających działalność na terenie województwa śląskiego.

Forma dofinansowania:

Pożyczka zwrotna

Przeznaczenie:

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie celów obrotowych, inwestycyjnych lub obrotowo-inwestycyjnych bezpośrednio związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania:

od 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) do 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wydatki na promocję działalności gospodarczej nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Koszty kwalifikowalne:

-Kapitał obrotowy
-Maszyny
-Urządzenia
-Zakup lokalu
-Działka budowlana
-Zakup towaru
-Budowa
-Rozbudowa
-Remont
-Modernizacja
-Wartości niematerialne i prawne
-Licencje
-Promocja firmy

WYKLUCZENIA:
O wsparcie nie mogą się ubiegać: 

1.  Osoby  karane za przestępstwa skarbowe. 

2.  Osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w CEiDG lub KRS okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki. 

3.  Osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej. 

4.  Osoby, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy. 

Sektory wykluczone z dofinansowania: 

 •   rybołówstwo i akwakultura,   
 • produkcja podstawowa rolna (w szczególnych przypadkach również przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych) 
 • w zakresie eksportu
 • węglowy
 • działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich

  Informacje dodatkowe:
 • Maksymalny okres karencji – 12 miesięcy
 • Maksymalny okres spłaty Pożyczki – 60 miesięcy
 • Oprocentowanie w skali roku wynosi 0,25%
 • Odsetki: będą naliczane wstecznie jeżeli pożyczkobiorca nie utrzyma działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. 
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Pożyczka może być wypłacana w transzach lub jednorazowo
 • Koszty (m.in. opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych ponosi pożyczkobiorca 

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728