dotacje.pl

DOTACJE.PL

200930 - Dotacja na wdrożenie prac budowlanych-rozwojowych

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na województwa dolnośląskiego.

Forma dofinansowania:

Dotacja

Przeznaczenie:

Dotacja uzyskana w ramach konkursu przeznaczona jest na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienie masowej produkcji
w przedsiębiorstwie). Wyniki te muszą być efektem prac B+R przeprowadzanych w ramach wcześniej podpisanej umowy o dofinansowanie ogłoszone w ramach działania 1.2 RPO WD 2014-2020.

Wysokość dofinansowania:

Od 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) do 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Maszyny
-Urządzenia
-Wartości niematerialne i prawne
-Stworzenie nowego produktu
-Stworzenie nowej usługi
-Innowacje na poziomie firmy
-Modernizacja firmy
-Zakup lokalu
-Działka budowlana
-Pojazdy osobowe
-Inne pojazdy

Wykluczenia:
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy:

  • którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy

Informacje dodatkowe:

Poziom dofinansowania:

– dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45%

– dla średnich przedsiębiorców – do 35%

Punktowane będą projekty wpisujące się w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszaru których należą:
– branża chemiczna i farmaceutyczna;
– mobilność przestrzenna;
– żywność wysokiej jakości;
– surowce naturalne i wtórne;
– produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
– technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Wkład finansowy: minimum 25%

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728