dotacje.pl

DOTACJE.PL

200825 - Wdrożenie innowacji przez MŚP

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Forma dofinansowania:
Dofinansowanie

Przeznaczenie:

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z inwestycją początkową, prowadzące do stworzenia nowych towarów i usług lub do opracowania innowacyjnych procesów technologicznych
i w wdrożenia ich w firmie. Wsparcie można również utrzymać w celu przystosowania firmy do działania w warunkach epidemii.

Wysokość dofinansowania:

Do 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych)

Maksymalny poziom dofinansowania:

– do 70 % dla Regionalnej pomocy Inwestycyjnej

– do 50 % na usługi doradcze

– do 85% na pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

– do 70 % na pomoc de minimis

Koszty kwalifikowalne:

-Innowacje na poziomie firmy
-Modernizacja firmy
-Stworzenie nowej usługi
-Stworzenie nowego produktu
-Usługi doradcze
-Zakup lokalu
-Zakup towaru
-Kapitał obrotowy
-Wartości niematerialne i prawne
-Licencje
-Patenty

WYKLUCZENIA:
Aby przedsiębiorstwo nie zostało wykluczone z możliwości otrzymania dotacji musi:

  • należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, nie krócej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jedynym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek
    o dofinansowanie

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

  • Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości i ratami spłaty kapitału środków trwałych (innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane), nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych.
  • Maksymalna wartość kosztów przeznaczonych na dostosowanie procesów zachodzących
    w przedsiębiorstwie do funkcjonowania podczas pandemii COVID-19 nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowalnych.
  • Koszty przeznaczone na usługi doradcze nie mogę przekroczyć 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728