dotacje.pl

DOTACJE.PL

200228 - Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego.

Na co?

Wsparcie w ramach niniejszego konkursu ma na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie

Wysokość dofinansowania:

Do 560 000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż wartość kosztów kwalifikowanych w I etapie.

Dofinansowanie do 70% wartości projektu

Wkład własny:

– 15% mikro i małe przedsiębiorstwa

– 25% średnie przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu: maksymalnie 12 miesięcy

Koszty kwalifikowalne:

-Usługi doradcze
-Innowacje na poziomie firmy
-Modernizacja firmy
-Promocja firmy
-Stworzenie nowego produktu
-Stworzenie nowej usługi

WYKLUCZENIA:

Przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć:

  • likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,
  • inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska

Wykluczone sektory:

  •  rybołówstwo i akwakultura, 
  • produkcja podstawowa rolna (w szczególnych przypadkach również przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych) 
  • w zakresie eksportu
  • węglowy
  • działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728