dotacje.pl

DOTACJE.PL

190417 - Bon na innowacje dla MMŚP – Etap 2

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Na co?

Dofinansowanie może być przeznaczone za zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w I etapie konkursu, a także na zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Forma dofinansowania:
Refundacja

Wysokość dofinansowania:

Do 560 000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż wartość kosztów kwalifikowanych w I etapie.

Dofinansowanie do 70% wartości projektu

Wkład własny: minimum 30%

Okres realizacji projektu: do 36 miesięcy

Koszty kwalifikowalne:

-Maszyny
-Urządzenia
-Pojazdy osobowe
-Inne pojazdy
-Wartości niematerialne i prawne
-Licencje
-Patenty

WYKLUCZENIA:

Dofinansowanie nie może zostać udzielone jeżeli przedsiębiorca nie ukończył I etapu Bonu na innowację dla MŚP i złożony przez niego wniosek o płatność końcową nie został zaakceptowany przez PARP.

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728