dotacje.pl

DOTACJE.PL

191230 - Bon na innowacje dla MMŚP – Etap 1

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Forma dofinansowania:
Refundacja

Przeznaczenie:

Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na:

  • opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wysokość dofinansowania:

Do 340 000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych)

Dofinansowanie do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu: maksymalnie 18 miesięcy

Wkład własny: minimum 15%

Wymagane prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru

Koszty kwalifikowalne:

-Stworzenie nowej usługi
-Stworzenie nowego produktu
-Modernizacja firmy
-Innowacje na poziomie firmy

WYKLUCZENIA:
Dofinansowania nie zostanie przyznane jeżeli za dany rok podatkowy oraz 2 lata poprzedzające łączna suma środków uzyskanych z funduszy unijnych przekroczyła:

– 200 000,00 euro – w sektorze rolnictwa i rybołówstwa
– 100 000,00 euro – w sektorze rybołówstwa

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728